Polgármesteri Hivatal

8315. Gyenesdiás

Kossuth u. 97.

Tisztelt Szalóky Jenő Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a Nemesi Erdőbirtokosság vezetőségi ülésén történt határozatot, melyet szíveskedjen támogatni.


Kivonat 2002. május 7. vezetőségi üléséről.:


A vezetőség egyhangúlag támogatja a bányaterületek és a hozzá tartozó területek Belterületbe történő vonását az operaszikla gyógyszálló létesítése belterületen jobban megvalósítható. A polgármester és a hivatal eddigi támogatását a vezetőség köszönettel veszi és bízik a további támogatásukban. Erről a határozatról a polgármestert értesíteni kell írásban.

Melléklet: tulajdoni lap másolat

Köszönettel:

Porkoláb György

Elnök

Gyenesdiás, 2002. május 7.

és a választ azóta is várjuk ....

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ön által leírtakra az alábbiakban kívánok reagálni.

A figyelem felhívás egy kicsit megkésett ! Hunyadi utcai bányagödörben lévő hajléktalan valószínű,hogy nem a mi területünkön volt,hanem az állami területen lévő bányagödörben.

Ettől függetlenül a hivatal dolgozójával történt telefon beszélgetésünk után, helyszíni bejáráson nem találtunk illetéktelen személyt a területünkön,amelyet a hivatal dolgozójával közöltem is. Csak megjegyzem, mi a hajléktalannak élelmet,ruhát jó szót és talán megértést vittünk volna!

A mindkét bányagödör bejáratánál lévő lerakott szemét eltávolítása közös feladat,tekintettel arra,hogy a területünket bekeríteni nem lehet. Az sem megoldás,hogy a megkérdezésünk nélkül az egyik bánya bejárathoz kavicsot, a másikhoz tuskót szállítatott a Polgármester Úr.

Ugyanazzal a teherautóval, abból a pénzből az ott lévő szemetet elszállíthattuk volna!!! így az oda lerakott szeméttel együtt kérem szállítassa el!

Polgármester Úr a rendőrséget és a hivatali hatalmát, a szemetelők megbüntetésére és nem a szegény emberek regulázására kellene felhasználnia.


A lövészethez nem értek. Talán Polgármester Úr tudja kik azok a személyek, akik ezen tevékenységet végzik és a nyomok alapján talán az elkövetők nyomát is fellelhetik.

A motorpálya kiépítésére semmilyen engedélyt nem adtam,azonban a bányagödörben a nyár folyamán fiatalok megkeresésére engedélyeztem egy színvonalas verseny lebonyolítását, az erdőnk érintetlenül hagyásával.én is találkoztam motorozókkal a nagymező és a mi erdőnkben,meg kértem őket hogy ne az erdőben,hanem inkább a bányagödörben hódoljanak szenvedélyüknek.Meggyőződésem,hogy sokkal kevesebb kárt okoznak a tuskószállítóknál és a szemetelőknél!!

Tájékoztatásáról, amely a befektetéssel kapcsolatos,mi minden fontos tárgyaláson részt kívánunk venni,a terület tulajdonosaiként. Nem alapítványok és kívülállók /segítő/ együttműködésére számítunk

Honlapomról az alábbi szöveggel egészítem ki:

Rendelkezik társaságunk azzal a szellemi, ingatlanban lévő vagyoni háttérrel, amely elsősorban tulajdonos tagjai részére meghozza az itt élő családok boldogulását segítő anyagi
javakat.

Az ön által küldött felhívást és az általam megfogalmazottakat a honlapomon nyilvánosság számára is elérhetővé tettem.

Gyenesdiás 2007-01-29 Tisztelettel: Porkoláb György

www.porkolabgyorgy.hu